RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

urgente onesti constructie

Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnațional inovativ

s În această rubrică:

s Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
s Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
s Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
s Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
s Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


s Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti, in calitate de beneficiar, deruleaza in perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ”, cod SMIS 109680, contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/727/23.02.2018, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.
Valoarea totala a proiectului este de 10.766.451,78 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 9.090.690,02 lei.
s Continuare...


Anunț de selecție a experților in afara organigramei privind derularea proiectului "SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTI - CENTRU DE EXCELENȚĂ PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXT TRANSNATIONAL... Expert FPC. Detalii...


s Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680” - 1....


s Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680” - 2...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies